AKTUALNOŚCI

Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej - farmy słonecznej w miejscowości Suszno gm, Włodawa" w ramach programu RPO WL na lata 2014-2020, działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2018 r.

Uzyskaliśmy pozytywną ocenę i przystąpimy do realizacji w czwartym kwartale 2018 roku drugiego projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Bon na innowacje, pn "Opracowanie innowacyjnej klamki drzwiowej i okiennej dla Przedsiębiorstwa Metalowego WISBERG Sp. z o.o. ".