AKTUALNOŚCI


Ogłoszenie o zatrudnieniu - 03.12.2018
Uprzejmie informujemy, że poszukujemy osobę na stanowisko Specjalisty ds. rozwoju i innowacji w wymiarze 0,25 etatu.

Wymagane kwalifikacje :
- wykształcenie wyższe techniczne lub menadżerskie,
- staż pracy w dziedzinie metalurgii metali kolorowych minimum 5 lat,
- znajomość branży produkcji okuć budowlanych uchwytowych,
- dyspozycyjność,
- umiejętność nawiązywania kontaktów,

Do obowiązków Specjalisty ds. rozwoju i innowacji należeć będzie nadzorowanie prac B + R, a także późniejsze wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie, zarówno pod kątem samego produktu, jak i technologii jego produkcji. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
CV należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail na adres firmowy w terminie do 31.01.2019 r.Ogłoszenie o zatrudnieniu - 17.09.2018
Uprzejmie informujemy, że poszukujemy osoby do kierowania projektem współfinansowanym ze środków unijnych.

Wymagane kwalifikacje :
- wykształcenie wyższe techniczne lub menadżerskie,
- staż pracy w dziedzinie metalurgii metali kolorowych minimum 5 lat,
- znajomość branży produkcji okuć budowlanych uchwytowych,
- dyspozycyjność,
- umiejętność nawiązywania kontaktów,

Forma zatrudnienia – umowa o dzieło, polegające na :
1. Nadzór i kierowanie pracami związanymi z opracowaniem innowacyjnej klamki drzwiowej w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej klamki drzwiowej i okiennej dla Przedsiębiorstwa Metalowego WISBERG Sp. z o.o. realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Bon na innowacje.
2. Współpracowanie i reprezentowanie Zleceniodawcy w kontaktach z pomiotami zaangażowanymi do realizacji projektu, w tym jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami, którzy zostaną wybrani do realizacji zadań, wynikających z zakresu w/w projektu. Wykonawca odpowiedzialny będzie także za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach w/w projektu.
3. Prowadzenie i gromadzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania, a wynikającej z wymagań konkursowych oraz prawa.
CV należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail na adres firmowy w terminie do 01.10.2018 r.Dofinansowanie ze środków UE - 01.03.2018

Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej - farmy słonecznej w miejscowości Suszno gm, Włodawa" w ramach programu RPO WL na lata 2014-2020, działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.
Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2018 r.

Uzyskaliśmy pozytywną ocenę i przystąpimy do realizacji w czwartym kwartale 2018 roku drugiego projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Bon na innowacje, pn "Opracowanie innowacyjnej klamki drzwiowej i okiennej dla Przedsiębiorstwa Metalowego WISBERG Sp. z o.o. ".